Zapytaj o produkt Napisz do nas... Wyślij Porównanie guma/poliuretan - MPBS - Nowoczesne Systemy Tulei Poliuretanowych

POLIURETANYsą to liniowe lub usieciowane polimery zawierające w łańcuchu głównym grupy uretanowe. Zależnie od rodzaju użytych surowców i środków modyfikujących otrzymuje się poliuretany o bardzo różnych własnościach; mogą być miękkie, elastyczne lub twarde i sztywne.

Stosuje się je najczęściej jako powłoki zabezpieczające stalowe elementy przed korozją, przed uszkodzeniami mechanicznymi lub wylewa się je do form uzyskując detale poliuretanowe o dużej odporności fizyko-mechanicznej.

Twardości poliuretanu wyrażane są w skali Shore (skala stosowana do pomiarów twardości niektórych tworzyw sztucznych, najczęściej spotyka się skale shora A i D, różnica polega na tym, iż jak kończy się skala A, zaczyna się skala D, w skali A materiały są sprężyste i elastyczne, skala D stosowana jest dla bardzo sztywnych materiałów)

Poliuretan nazywany jest tworzywem o nieograniczonych możliwościach, mają zastosowanie podobne do gumy, przy czym posiadają więcej zalet.

                      POLIURETAN

                                GUMA

właściwości samo gasnące (nie są palne), są elektro-izolujące

nie jest odporna na wysoką temperature, paląc się wydziela czarny , gryzący dym

w pełni odporny na hydrolizę

nasiąka wodą do 1mm w głąb/rok

wytrzymałość na rozciąganie 20-70MPa

wytrzymałość na rozciąganie 2-40MPa

gęstość poliuretanu 1,1-1,28g/cm 3

gęstość gumy 1,1-1,5g/cm3

twardość 35-98 ShA

twardość 45-90 ShA

nie starzeje się w obecności tlenu i ozonu, nie wpływa na niego także promieniowanie świetlne (w tym także UV), co sprawia, że znacznie wydłuża się ich żywotność

ulega w warunkach pracy lub przechowywania starzeniu, pogorszeniu własności fizycznych, przejawiające się zwiększoną kleistością jej powierzchni, mięknieniem lub twardnieniem i pojawianiem się powierzchniowych spękań, guma ulega starzeniu pod wpływem tlenem, ozonu, światła, promieniowania jonizującego

może ciągle pracować zachowując swoją elastyczność w zakresie temperatury             -30C +80C

przy podwyższonej temperaturze i nadmiernemu obciążeniu ulegają odkształceniom mechanicznym

odpornośc na działanie wody, czynników atmosferycznych, olejów , smarów

tylko gumy produkowane ze specjalnego kauczuku nitrylowego są odporne na działanie olejów, paliw, smarów

wysoka odporność chemiczna, nietoksyczność

rozkłada się przez całe dziesięciolecia

można go barwić na różne kolory

nie można jej barwić

jest bardzo uniwersalny jeśli chodzi o odpowiedni dobór

aby dobrać właściwą gumę trzeba dokładnie przeanalizować warunki pracy powłoki i często istnieje konieczność stosowania bardzo modyfikowanych mieszanek trudnych w przetwórstwie.

Pozostałe zalety poliuretanu to:

    Odznaczają się doskonałymi własnościami mechanicznymi , takimi jak szczególna wytrzymałość na rozciąganie, wydłużanie względne, wytrzymałość na rozdzieranie

    Wyróżnia je wybitna odporność na ściskanie oraz ścieranie

    Amortyzacja drgań i w konsekwencji tłumienie wibracji

    Jest wytrzymały i lekki w swej konstrukcji

    Nazywany jest tworzywem o nieograniczonych możliwościach

    Duża wytrzymałość na rozrywanie i twardość dopuszcza ruch kołowy